ชี้แจงการขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่และการซ้อมรับปริญญา

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่ ๑๐- ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ เกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ  จึงเชิญพุทธศาสครบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชี้แจงเกี่ยวกับการซ้อมรับปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์  อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ (ร.๙)  ชั้น ๒ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์