ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ::

0

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share.

About Author

Leave A Reply

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ เลขที่ ๙๑ ถนนพิทักษ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๐-๒๑๗๒ โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๒๙๖๖

เว็บไชต์: pnb.mcu.ac.th